Tĩnh tâm Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền nội đô

Ngày 27.09.2023 các hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Nội Đô đã quy tụ về ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tham dự buổi tĩnh tâm thường kì của Hội.

Lúc 8 giờ 30 phút, Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R đã chia sẻ tĩnh tâm cho các Hội viên. Tiếp đến Cha phó đặc trách Vinhson Trần Trí Tuệ đã hướng dẫn cộng đoàn giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trước thánh lễ Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng đã tri ân Ban điều hành cũ và ra mắt Ban điều hành mới Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Bằng Sở và Sở Hạ.

Thánh lễ trọng thể vào lúc 10 giờ 00 phút. Thánh lễ do cha Vinhson Trần Trí Tuệ chủ sự, cha Giuse Văn Hưng chia sẻ lời Chúa. Tham dự thánh lễ có ban điều hành hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc, quý ân thân nhân và các thành viên hội tham dự.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa luôn đồng hành, chở che và ban muôn ơn lành xuống trên quý cha, các thành viên trong Hội.

BTT