Tổng giáo phận Hà Nội: Thông báo truyền chức Phó Tế năm 2018

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 06 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dự định sẽ truyền chức phó tế cho các ứng viên có tên dưới đây thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, lúc 10:00 giờ sáng Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 04/4/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội:

1. Gioan Trần Văn Chiều – Sinh: 15/7/1981 – Nguyên quán: xứ Công Xá, xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

2. Giuse Vương Văn Đệ – Sinh: 26/12/1978 – Nguyên quán: họ Cổ Liêu, xứ Hoàng Nguyên, xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội.

3. Giuse Nguyễn Anh Đua – Sinh: 30/12/1984 – Nguyên quán: xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

4. Giuse Trần Khắc Hạnh – Sinh: 22/11/1979 – Nguyên quán: xứ Đồng Đội, xã Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định.

5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh – Sinh: 01/10/1983 – Nguyên quán: xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

6. Giuse Đỗ Văn Kiên – Sinh: 28/03/1983 – Nguyên quán: xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

7. Phêrô Trần Ngọc Lâm – Sinh: 20/9/1981 – Nguyên quán: xứ Đồng Yên, xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

8. Phaolô Vũ Đức Long – Sinh: 07/10/1980 – Nguyên quán: xứ Nam Định, phường Nguyễn Du, Tp. Nam Định.

9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm – Sinh: 02/4/1983 – Nguyên quán: xứ Vạn Phúc, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

10. Giuse Trần Văn Thắng – Sinh: 19/11/1980 – Nguyên quán: họ An Cốc, xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) – Sinh: 20/11/1973 – Nguyên quán: xứ Thượng Lâm, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) – Sinh: 04/4/1971 – Nguyên quán: họ Đầm, xứ Tầm Khê, xã Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam.

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.