Tổng kết ý khấn Mẹ Hàng Cứu Giúp online

BẢNG TỔNG KẾT Ý KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP ONLINE (Qua website: mhcgdcct.com)

(TUẦN TỪ NGÀY 16/04 – 22/04/2016)

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những anh chị em xin ơn Đức Mẹ qua cổng thông tin điện tử của Nhà Dòng.

18- Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.

14- Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.

Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong tuần Đại Phúc tại một Giáo xứ ở Thái Bình
Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong tuần Đại Phúc tại một Giáo xứ ở Thái Bình

15- Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.

18- Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.

17- Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.

4- Xin cho người thân đi xa được trở về.

12- Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp trong cơn gian nan, khốn khó

12- Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.

10- Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, biết chu toàn trách nhiệm.

9- Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.

11- Xin đi đường bình an.

18- Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.

12- Xin trả được nợ.

2- Xin lấy được nợ.

6- Xin cho con cái biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi và thi cử đỗ đạt.

4- Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

10- Xin ơn chữa lành bệnh tật.

11- Xin ơn chết lành.

12- Xin cầu cho các linh hồn.

6- Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.

6- Xin được có con

1- Xin cho việc sinh nở được bằng an

6- Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

Quý vị muốn xin tại ơn và xin ơn qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp mà không tới các nhà thờ được, xin vào website mhcgdcct.com. Sau mỗi tuần sẽ có người tổng kết các ý khấn và gửi về các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cộng đoàn hợp ý cầu nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.