Trực Tiếp: Thánh lễ nhận Tòa Giám mục của Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.