Truyền hình trực tiếp Đại hội di dân Công giáo Hà Nội, ngày thứ hai

Thái Hà (20.10.2015) – Đại lễ dành cho người di dân Công giáo tại Hà Nội sẽ diễn ra trong ba ngày tới đây, từ 19 -21/10/2015 tại đền Giêrađô thuộc DCCT Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà. Đại lễ được tổ chức trọn ba ngày với nhiều chương trình dành cho anh chị em di dân Công giáo đang tham gia các nhóm di dân tại Hà Nội.

Trong ba ngày các sự kiện chính sẽ được truyền hình trực tiếp trên Youtube Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình. Cụ thể thời truyền hình trực tiếp từ 19h00 đến 22h00 các ngày 19, 20, 21/10/2015.