Uỷ ban Mục vụ Di Dân: Thư gửi các tín hữu xa quê nhân Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 102

Nhân ngày di dân và tị nạn lần thứ 102, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ thay mặt Ủy Ban Mục Vụ Di Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết bức thư gửi tới các tín hữu xa quê. Gửi tới anh chị em toàn bức thư này.

Thu_NgayTheGioDDTN2016_P1-768x1024Thu_NgayTheGioDDTN2016_P2-766x1024

Nguồn: hdgmvietnam.org