Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Tin Tức / Video: Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, 28.02.2016

Video: Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, 28.02.2016

Thái Hà (29.02.2016) – Bài giảng của cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, trưởng Ban công lý và hòa bình của tỉnh DCCT Việt Nam tại Thái Hà trong thánh lễ lúc 20 giờ, Chúa Nhật, 28.02.2016. Trong thánh lễ này, cầu nguyện cách đặc biệt cho Đan Viện Thiên An tại Huế và các tù nhân lương tâm, cách riêng tù nhân Phaolô Trần Minh Nhật và gia đình của anh tại Lâm Đồng.

Mời quý vị lắng nghe.

https://youtu.be/5nf3FfOyj7g

0

Check Also

Bản Báo cáo của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Toàn cầu

Một báo cáo vừa được Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ công bố …