[Video] Rước kiệu Đức Mẹ tháng Mân Côi 2016

Rước kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi 2016Rước kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi

Nhà thờ Thái Hà

Tối thứ Bảy, 01.10.2016

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Sunday, October 2, 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.