Vinh Quang Đức Maria: Cháy nóng một hoài bão hy sinh

Tiết thứ ba
MARIA THƯƠNG TA CHÍ THIẾT

Cháy nóng một hoài bão hi sinh

Maria thật là Mẹ chúng ta, điều ấy đã hiển nhiên. Chúng ta hãy trẽ sang một khía cạnh khác: ấy là ân cần chiêm niệm tình yêu cao cả của Mẹ đối với chúng ta như thế nào.

Yêu thương con cái, đó là một đòi hỏi bẩm sinh của thiên nhiên. Theo thánh Tôma nhận xét: yêu con là định luật thiên nhiên nên không cần phải có giới răn nào rõ rệt buộc cha mẹ yêu thương con cái. Thiên nhiên đã khắc ghi tâm tình yêu thương này vào sâu trong tâm hồn bậc làm cha mẹ, với một mãnh lực tinh vi, đến nỗi, theo thánh Ambrosiô, cả đến sơn muông dã thú cũng không thoát khỏi: chúng cũng biết yêu thương con chúng. Các nhà du lịch thuật truyện rằng: những con hổ dữ, khi nghe tiếng kêu của con chúng bị thợ săn bắt, chúng cũng có gan nhào xuống bể, gắng sức bơi đến tận mạn tầu chở con chúng. Maria Mẹ chí ái của chúng ta nói: Những con hổ dữ còn biết yêu thương con nó, thì Mẹ há lại không thương yêu các con là con của Mẹ hay sao? Có người Mẹ nào quên bỏ được con mình, không đoái hoài đến hoa quả của lòng mình được không? Mà cho rằng có đi nữa, thì Mẹ, Mẹ cũng không thể quên các con được (Is 69,15). Không đâu, không thể nào Mẹ lại không yêu thương một linh hồn đã quyết định nhận Mẹ làm Mẹ, và Mẹ cũng đã nhận làm con của Mẹ.

Chúng tôi đã nói trên, thiên chức từ mẫu của Mẹ Maria không phải là theo thể lý; nhưng là một thiên chức từ mẫu của tình yêu. Theo Thánh Kinh: Mẹ là Mẹ tình yêu mĩ diệu (Hc 24,24). Mẹ là Mẹ chúng ta chỉ thuần vì Mẹ thiết tha yêu thương chúng ta. Một tác giả cũng viết: “Mẹ tự hào vì Mẹ thực sự chỉ là Mẹ tình yêu, chỉ vì yêu chúng ta, chỉ vì tình yêu thùy mị của Mẹ đối với chúng ta, khi đã nhận chúng ta làm con của Mẹ7”. Nhưng làm sao cắt nghĩa được tình yêu của Mẹ Maria đối với bọn tội lỗi chúng ta đây? Cha Anonđô quả quyết: “Lúc Chúa Giêsu chịu chết, Mẹ Đồng Trinh Maria vì lửa đức ái nấu nung tâm hồn, cũng cháy nóng một hoài bão được sát tế cùng Con Mẹ cho loài người được sống.” Thánh Ambrosiô góp thêm lời: “Cho nên, khi Chúa chịu treo hấp hối trên thánh giá, Mẹ cũng phó mình cho bọn lý hình,” để sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho chúng ta.

Muốn hiểu rõ hơn tình yêu bao la Mẹ chí thánh yêu dấu chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm những lý do sau đây.

Tác phẩm “Vinh Quang Đức Maria” của Thánh Anphong sô

ĐỌC THÊM:

CHƯƠNG I

1.Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương vũ trụ

2.Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương tình thương

3. Vinh Quang Đức Maria: Một hình ảnh cũ

4. Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương nhân ái

5. Vinh Quang Đức Maria: Đây con thuộc về Mẹ

6. Vinh Quang Đức Maria: Maria, Mẹ chúng ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.