Vinh Quang Đức Maria: Đây con thuộc về Mẹ

Chương I

SALVE REGINA, MATER MISERICORDIE

KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG, MẸ TÌNH THƯƠNG

Tiết thứ nhất

Maria, Trinh Vương Thương Xót

Đây con thuộc về Mẹ

Ôi Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương con, một người nghèo khổ mang đầy vết thương đến kêu xin một bà hoàng hậu thế nào, thì con cũng đến khẩn nài Mẹ là Nữ Vương trời đất như vậy. Từ ngai vàng tôn nghiêm của Mẹ, xin Mẹ đoái thương ghé mắt nhìn đến con là kẻ tội lỗi ngặt nghèo. Chúa ban cho Mẹ được đầy ơn phúc là cốt để Mẹ cứu trợ cảnh huống cơ cực của chúng con. Chúa đặt Mẹ làm Nữ Vương tình thương là cốt để Mẹ ủi an những người xấu số. Xin Mẹ hãy cảm thương đoái nhìn con. Hãy nhìn thương con và đừng để con ra đi trước khi làm cho con là một kẻ tội lỗi được trở nên thánh thiện.

Con tin thật con chẳng đáng được gì, hay đúng hơn, chỉ vì bất trung bội bạc mà con bị Chúa lấy lại những ơn đã ban cho con qua tay Mẹ mà thôi. Nhưng Mẹ là Nữ Vương thương xót, Mẹ chẳng căn cứ vào công nghiệp, mà chỉ căn cứ vào những khốn nạn của loài người để thương giúp: Mẹ hằng muốn cứu cấp những ai quẫn bách vì thiếu nhu cầu. Ôi! Còn có ai nghèo nàn cùng cực hơn con nữa?

Lạy Mẹ Trinh Vương cao cả! Con tin thật con là thần dân của Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương vũ trụ. Nhưng con lại muốn dâng mình làm tôi Mẹ một cách đặc biệt hơn nữa, để Mẹ định đoạt về con tùy sở ý của Mẹ. Con xin thưa Mẹ cùng với thánh Bonaventura rằng: “Lạy Nữ Vương, con xin hàng phục uy quyền Mẹ. Ước chi trong mọi sự, con đều được Mẹ hướng dẫn và thống trị. Xin Mẹ đừng để con đòi lại một cái gì con đã hiến dâng Mẹ”. Xin Mẹ cứ sai khiến con, cứ thu dùng con theo ý Mẹ. Mẹ cũng đừng ngần ngại sửa trị con nếu con khó dạy: những trừng phạt do tay Mẹ sửa trị sẽ sinh ra cho con biết bao nhiêu lợi ích!

Lạy Mẹ, được làm tôi Mẹ, con sung sướng hơn được bá chủ thế giới. Đây con thuộc về Mẹ, xin giải cứu con (Tv 118,94). Xin nhận con làm con Mẹ. Con đã là con Mẹ thì Mẹ sẽ tìm phương liệu kế giải cứu con. Con không muốn làm chủ con nữa: con xin hiến dâng trót mình con cho Mẹ. Thật, con đã quá hững hờ trong việc phụng sự Mẹ, con đã bỏ hoài phí bao cơ hội tôn vinh Mẹ! Nhưng từ giờ đây, con muốn thi đua với các tôi tớ yêu đương và trung thành nhất của Mẹ. Không, từ giờ đây, con không chịu để cho ai thắng được con trong nhiệt tâm kính tôn yêu mến Mẹ nữa, lạy Nữ Vương đáng mến của con. Con xin hứa như vậy, và nhờ ơn Mẹ giúp, con hi vọng sẽ giữ trọn được lời nguyền. Amen.

Tác phẩm “Vinh Quang Đức Maria” của Thánh Anphong sô

ĐỌC THÊM:

CHƯƠNG I

1.Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương vũ trụ

2.Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương tình thương

3. Vinh Quang Đức Maria: Một hình ảnh cũ

4. Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương nhân ái

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.