Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương vũ trụ

Chương I

SALVE REGINA, MATER MISERICORDIE

KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG, MẸ TÌNH THƯƠNG

Tiết thứ nhất

Maria, Trinh Vương Thương Xót

Nữ vương vũ trụ

Đức Thánh Trinh Nữ uy linh Maria đã được tôn nhận thiên chức làm mẹ một bậc Đế Vương tối cao chí thánh. Căn cứ theo đó, Giáo Hội tung hô và kêu gọi toàn thể các giáo hữu tung hô Mẹ bằng tước hiệu vinh hiển Nữ Vương, quả đã làm việc thuận lý tịnh tình.

Thánh Athanasiô viết: “Người Con sinh ra đã có thiên tính là một vị Đế Vương, thì tất Mẹ Đồng Trinh sinh ra người con ấy cũng thật trăm phần trăm là Thái Hậu, là Nữ Vương; và phải được tuyên tụng như thế mới là chính đáng”. Thánh Bênađinô Siênna chú thích: ngay từ gây phút ưng thuận làm Mẹ Ngôi Lời vĩnh cửu, Mẹ Maria đã được tôn phong làm Nữ Vương thế giới và toàn thể vạn vật. Lời thánh nhân viết là: “Ngay trong lúc tỏ ý tán thành vinh dự đó, Đức Nữ Trinh đã được tôn phong làm Nữ Vương toàn cầu, làm Mẫu nghi thiên hạ, và lĩnh nhận phủ việt hiển trị toàn thể vạn vật”. Căn cứ vào tính cách duy nhất của thân xác Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cha Anonđô lý luận như sau: “Thân xác Chúa Giêsu và thân xác Mẹ Maria chỉ là một thân xác duy nhất, thì có lẽ nào Mẹ lại không cùng Con tham dự việc thống trị muôn loài? Nó là tham dự cũng chưa đủ; phải nói: Vương quyền vinh quang duy nhất mà thôi”.

Chúa Giêsu đã là Vua vũ trụ, thì Mẹ Maria cũng phải là Nữ Vương vũ trụ. Cha Ruperto góp ý: “Đã được tuyển nhiệm làm Nữ Vương, Mẹ Maria cũng được quyền đồng trị cùng Con trong thoàn thể Đế quốc của Con Mẹ”. Theo cùng ý kiến đó, Thánh Bênađinô Siênna quả quyết:  “Có bao nhiêu thụ tạo tôn thờ Thiên Chúa, cũng có bấy nhiêu thụ tạo tôn thờ Đức Maria. Thiên thần, loài người và tất cả vạn vật trên trời cũng như dưới đất, tắt rằng, toàn thể các thụ tạo đã tùng phục Mẹ Đồng Trinh vinh hiển”. Cha Guêricô cũng chủ trương cùng luận điệu ấy mà ca tụng Mẹ rằng: “Ôi Maria, Mẹ cứ tiếp tục cứ tiếp tục kiên quyết thi hành vương quyền của Mẹ đi. Mẹ đừng ngần ngại gì cả, cứ cư xử đường hoàng như một Nữ Vương, tuỳ sở thích mà định đoạt về những công đức Con Mẹ đã sắm được. Mẹ là Mẹ, là bạn đường của Vua vũ trụ, Mẹ có quyền được thống trị, có quyền tối cao trên toàn thể vạn vật kia mà”.

Tác phẩm “Vinh Quang Đức Maria” của Thánh Anphong sô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.