Xin hỏi ông là ai?

Cha Peter Namwong (phía tay trái) và luật sư Trịnh Hội. Ảnh facebook Trịnh Hội

Xin hỏi ông là ai? (No 3)

Xin thưa đây là Cha Peter Namwong, ân nhân của hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam tại Thái Lan. Cha đi tu từ năm 10 tuổi và thụ phong linh mục từ năm 1972 lúc cha chỉ mới 29 tuổi.

Bắt đầu làm việc trong các trại tỵ nạn từ năm 1976, có thể nói cha là người đã giúp cho nhiều người Việt tỵ nạn nhất ở Đông Nam Á. Vì cho đến bây giờ cha vẫn còn đang làm công việc đó. Sau 42 năm.

Chính cha là người đã liên lạc với tôi vào năm 2006 để báo cho tôi biết là vẫn còn thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan. Và 12 năm sau, tôi và cha vẫn đang cố hết sức giúp cho những người còn kẹt lại. Kể cả những thân phận tỵ nạn Việt Nam vừa mới phải bỏ nước ra đi.

Thật lòng tôi rất thích công việc tôi hiện đang đảm trách cho VOICE. Bởi đơn giản vì tôi có dịp tiếp xúc và làm việc với những tấm lòng như cha. Từ những 12 năm trước.

Did you know that his ancestors were Vietnamese seeking asylum in Thailand some 350 years ago?

Nguồn: facebook Trịnh Hội

TB: Trịnh Hội sinh năm 1970. Hiện ông sống tại Hoa Kỳ. Ông đang điều hành tổ chức Voice, một tổ chức trợ giúp cho người Việt Nam, nhất là người Việt xin tị nạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.