Ý khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp qua online ( tuần từ ngày 16/04 – 22/04/2016)

Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma nhân kỷ niệm 150 năm bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho DCCT (26/4/1866)
Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma nhân kỷ niệm 150 năm bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho DCCT (26/4/1866)

 

BẢNG TỔNG KẾT Ý KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP ONLINE

(TUẦN TỪ NGÀY 16/04 – 22/04/2016)

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những anh chị em xin ơn Đức Mẹ qua cổng thông tin điện tử của Nhà Dòng.

18- Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.

14- Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.

15- Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.

18- Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.

17- Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.

4- Xin cho người thân đi xa được trở về.

12- Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp trong cơn gian nan, khốn khó

12- Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.

10- Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, biết chu toàn trách nhiệm.

9- Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.

11- Xin đi đường bình an.

18- Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.

12- Xin trả được nợ.

2- Xin lấy được nợ.

6- Xin cho con cái biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi và thi cử đỗ đạt.

4- Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

10- Xin ơn chữa lành bệnh tật.

11- Xin ơn chết lành.

12- Xin cầu cho các linh hồn.

6- Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.

6- Xin được có con

1- Xin cho việc sinh nở được bằng an

6- Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.