4 Bài giảng trong hai ngày Đại lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà

Tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà hay được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đã diễn ra hai ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách trọng thể vào Thứ Hai và Thứ Ba, ngày 26 và 27/06/2023.

Ban sáng trong hai ngày dành cho các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc. Có khoảng 3,700 hội viên đã về bên Mẹ. Ban chiều hai ngày dành cho anh chị em tại Giáo xứ Thái Hà và anh chị em di dân thường xuyên tham dự Thánh Lễ tại đây.

Mời quý vị theo dõi 4 bài giảng trong hai ngày đại lễ này:

BÀI GIẢNG CỦA CHA GIUSE NGUYỄN VĂN HỘI, SÁNG NGÀY THỨ NHẤT

BÀI GIẢNG CỦA CHA GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, CHIỀU NGÀY THỨ NHẤT

BÀI GIẢNG CỦA CHA GIOAN NGUYỄN ĐỨC PHÚ, SÁNG NGÀY THỨ HAI

BÀI GIẢNG CỦA CHA GIUSE NGUYỄN VĂN HỘI, CHIỀU NGÀY THỨ HAI