Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Bình Luận (page 9)

Bình Luận

Lấy đất như lấy kẹo?

TP.HCM vừa xin ngưng đăng cai SeaGames. Đó là một động thái can đảm và thực tế. Vì không có cái lý do gì mà phải bằng mọi giá tổ chức cái sân chơi cứ ai chủ nhà thì thành tích cao, mẹ hát con khen như vậy. Cũng không …

Xem thêm