Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 10)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Con đường diệt chủng

Suýt chút nữa, Thủ Đô Hà Nội đã rơi vào một cuộc Shoah – đại thảm họa. Nhân mạng có thể đã bị xóa sổ một phần, một nửa hoặc toàn bộ mà không cần đến tiếng nổ của một quả bom hạt nhân nào cả. Tôi không thổi phồng …

Xem thêm