CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Im lặng mãi được ư?

Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là bà Phạm Thị Lệ Anh xác nhận sự việc bà Phạm Thị Phương Thủy – cô giáo của trường, đã phạt 231 cái tát với một học sinh lớp 6 tên N. Trước đó, bà Phương Thủy …

Xem thêm