CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Chốn trạy

#GNsP (27.12.2018) – 152 người Việt Nam đi du lịch và trốn luôn tại Đài Loan khiến chính phủ nước này lập đội đặc nhiệm truy tìm. Đây là cuộc trốn chạy với số lượng người được đánh giá là chưa từng có trong tiền lệ. Việc người Việt Nam đi …

Xem thêm