GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Sinh hoạt Thượng HĐGM về giới trẻ (9)

Thứ bảy 27-10-2018 này là ngày quyết định của Thượng HĐGM về giới trẻ: trong phiên họp khoáng đại thứ 21 sáng hôm nay các nghị phụ sẽ nghe trình bày dự thảo cuối cùng của Văn kiện chung kết. Sau đó, trong phiên khoáng đại thứ 22 từ lúc …

Xem thêm