Các Giáo Phận

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dâng Lễ Các Thánh và bế mạc Tuần Đại Phúc tại Hội Nguyên

Chiều tối qua, 01.11, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã cử hành Lễ Các Thánh tại Giáo xứ Hội Nguyên, Giáo phận Vinh. Đây cũng là thánh lễ bế mạc Tuần Đại Phúc do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tại …

Xem thêm