Hội Đồng Giám Mục

Thông báo: Việc lãnh nhận Ơn toàn xá trong Năm Đời Sống Thánh Hiến

THÔNG BÁO v/v: BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (từ 30/11/2014 đến 02/02/2016) 1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Năm Đời sống thánh hiến bắt đầu từ Chúa Nhật I mùa Vọng ngày 30/11/2014 đến ngày 02/02/2016 để những người đang sống đời thánh hiến đào sâu căn cước ơn…

Xem thêm