Hành Hương

Tìm hiểu ánh sáng trên linh ảnh Tình Yêu

Chủ đề Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là: Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – “Linh ảnh Tình Yêu”. Khi chiêm ngắm linh ảnh này, cảm nhận đầu tiên đó là chúng ta như được chìm đắm vào trong ánh sáng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ánh sáng ấy được biểu…

Xem thêm