Hành Hương

Video ngày II Tam nhật kính Mẹ Hằng Cứu Giúp: “Chúng ta sẽ làm gì để thế giới biết Mẹ?”

Thái Hà (10.9.2015) – Truyền thông Thái Hà xin gửi đến quý vị phần 3 trong loạt 4 phần video ghi lại hoạt động “Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp” tại Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) vào tháng 6 vừa qua. Trong ngày thứ II của Tam nhật kính Mẹ, cha Gioan…

Xem thêm

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa… (Lc. 1:46-54)

Thái Hà (04.9.2015) – Trong Thông điệp “Mẹ Chúa Cứu Thế”, Đức Gioan Phaolô II đã nói nhiều đến kinh Magnificat. Vì thật ra, kinh Magnificat diễn tả đầy đủ cuộc hành trình đức tin của Trinh nữ Maria, mà còn là kết tinh của niềm hy vọng lớn lao dân Chúa trong Cựu Ước,…

Xem thêm

Đức Giám mục Thái Bình: “Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp cứu lấy nhân loại chúng ta”

Thái Hà (07.9.2015) – Trang Truyền thông Thái Hà xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 trong loạt 4 phần video “Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp” tại Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) vào tháng 6 vừa qua. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, trong ngày…

Xem thêm

Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp qua kinh nghiệm của Giám mục, giáo dân và linh mục

Thái Hà (03.9.2015) – Trang Truyền thông Thái Hà xin gửi đến quý vị phần 1 trong bộ 4 phần video, ghi lại các hoạt động trong dịp Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) vào tháng 6 vừa qua. Phần này bao gồm việc giới thiệu…

Xem thêm

Những quy định cho việc lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh em Dòng Chúa Cứu Thế thân mến, Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã khai mạc từ ngày 27 tháng 6 năm 2015. Qua Sắc Lệnh Prot. N:353/15/1 ký ngày 10 tháng 6 năm 2015, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban Năm Thánh kèm theo ơn Toàn Xá với các điều kiện…

Xem thêm

Tình người…

Thái Hà (21.8.2015) Trong thông điệp “Mẹ Chúa Cứu Thế”, ra ngày 25 tháng 3 năm 1987, Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến sự liên hệ chặt chẽ giữa mầu nhiệm Nhập thể của Đức Kitô và tín điều Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lặp lại lời của Công đồng Vaticano II, ngài…

Xem thêm

« Phúc cho Bà là kẻ đã tin » (Lc 1,44)

Thái Hà (07.8.2015) – Nhiều người tín hữu nghĩ rằng, cuộc sống thiêng liêng của Maria chỉ có thể là phẳng lặng, êm đẹp như hồ Than Thở ở Đà Lạt. Vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì Mẹ tinh tuyền từ gốc cội, thì làm sao mặt hồ có thể gợn sóng được. Một…

Xem thêm

Sứ mạng ‘Làm cho Mẹ được biết đến’ ở Thái Lan

Thái Hà (29.7.2015) – 77 năm trước đây, các nhà thừa sai Dòng CTT đã tới Siam- một vùng đất chìm ngập trong thần bí Phật Giáo cùng với văn hóa đàn áp người Công giáo. 8 năm sau, năm 1956 Cha Leo Travis đến và cộng tác với các thừa sai tại nơi đây.…

Xem thêm

Đặc tính “Hằng Cứu Giúp” của Đức Mẹ

Thái Hà (06.7.2015) – Đức Maria có một vị trí đặc biệt trong lòng Giáo Hội. Mẹ được Giáo Hội tuyên dương với nhiều tước hiệu khác nhau, đặc biệt là tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Tước hiệu này nói lên niềm tin của Giáo Hội vào lòng yêu thương chăm sóc của Đức…

Xem thêm