Home / MẸ HẰNG CỨU GIÚP / Hành Hương / Giáo họ Mai Châu dâng hoa kính Đức Mẹ

Giáo họ Mai Châu dâng hoa kính Đức Mẹ

Thái Hà (09.05.2015) lúc 9g00 Giáo họ Mai Châu, Gp Bắc Ninh dâng hoa kính Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà.

IMG_0226

0

Check Also

Video: Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu

0