Giáo họ Mai Châu dâng hoa kính Đức Mẹ

Thái Hà (09.05.2015) lúc 9g00 Giáo họ Mai Châu, Gp Bắc Ninh dâng hoa kính Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà.

IMG_0226