Đức Giám mục Thái Bình: “Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp cứu lấy nhân loại chúng ta”

Thái Hà (07.9.2015) – Trang Truyền thông Thái Hà xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 trong loạt 4 phần video “Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp” tại Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) vào tháng 6 vừa qua.

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, trong ngày thứ I của tam nhật kính Mẹ, đã kêu gọi các tín hữu khẩn cầu sự cứu giúp của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngài nói: “Mỗi khi nhớ tới Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta hãy xin Đức Mẹ cứu lấy nhân loại của chúng ta”, nơi “đạo đức đang suy đồi, sự dữ, sự ác và sự tội ngày càng lấn lướt.”

“Các khoa học, các tổ chức đều tương đối và không thể thành công. Vậy thì chúng ta phải ký thác và gửi gắm, xin Mẹ cứu lấy con em của chúng ta.”