Những quy định cho việc lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh em Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,

Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã khai mạc từ ngày 27 tháng 6 năm 2015. Qua Sắc Lệnh Prot. N:353/15/1 ký ngày 10 tháng 6 năm 2015, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban Năm Thánh kèm theo ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).

Ơn này có thể được hưởng tại Nhà Thờ Thánh Anphongsô ở Roma và tại các nhà thờ thuộc DCCT khắp nơi. Các tín hữu thực hiện hành hương đến nơi có Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tham gia vào các nghi thức cử hành năm thánh ở những nơi này.

Để cụ thể hóa việc hưởng các Ân Xá theo Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, văn thư này có mục đích hướng dẫn việc thực hiện những qui định cần thiết như sau:

1. Thời gian và nơi lãnh ơn Toàn Xá

 Thời gian:từ 27 tháng 6 năm 2015 đến 27 tháng 6 năm 2016.
 Tại Việt Nam, những nhà thờ sau đây là những nơi có thể đến lãnh ơn Toàn Xá:

Miền Bắc:

Hà Nội: Nhà thờ Thái Hà

Thái Bình: Nhà thờ Bổng Điền

Miền Trung:

Đà Nẵng: Nhà thờ Tiên Phước

Huế: Nhà thờ DCCT Huế

Quảng Ngãi: Nhà thờ Châu Ổ

Miền Nam:

Bến Tre: Nhà thờ Giồng Trôm – La Mã Bến Tre

Cần Giờ: Nhà thờ Cần Thạnh

Đà Lạt: Nhà thờ Tùng Lâm

Fyan: Nhà thờ Phú Sơn

Pleiku: Nhà thờ Pleichuet

Nha Trang: Nhà thờ Thánh Giuse Quân Trấn

Đồng Nai: Nhà thờ Phú Dòng

Sài Gòn: Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vĩnh Long: Nhà thờ Mỹ Thuận

2. Những việc làm để lãnh Ơn Toàn Xá

 Ngoài những điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), để lãnh Ơn Toàn Xá, các tín hữu cần thực hiện những việc sau:

– hành hương đến một Nhà Thờ DCCT đã liệt kê ở trên,

– bày tỏ lòng sùng kính trước Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng việc đọc một kinh khấn Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

– tham gia vào việc cử hành năm thánh bằng việc đọc kinh Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hoặc dành thời gian thích hợp để suy niệm), kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Tin Kính.

 Những ai ở ngay tại nơi có Nhà Thờ DCCT mà vì hoàn cảnh không thể thực hiện cuộc hành hương đến nhà thờ khác (trong số các nhà thờ đã nêu trên), thì có thể lãnh Ơn Toàn Xá vào ngày 27 mỗi tháng (hoặc vào một ngày nào khác do Bề Trên Nhà quyết định) tại nhà thờ của mình, với các việc làm như đã qui định ở trên.

 Các tín hữu bị ngăn trở vì bệnh tật, vì tuổi già hoặc vì một nguyên nhân nghiêm trọng, không thể tham gia vào các việc đạo đức nói trên, thì vẫn có thể hưởng Ơn Toàn Xá, nếu họ:

– thật lòng ăn năn về mọi tội lỗi,

– có ý thực hiện 3 điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng),

– kết hợp thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh và hành hương bằng việc khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria, khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.

Để giúp cho anh chị em tín hữu có thể chu toàn những qui định cho việc lãnh Ơn Toàn Xá, thiết tha xin quí cha sẵn sàng ban Bí Tích Giao Hòa cho các tín hữu và mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Vào ngày 27 mỗi tháng hoặc một ngày nào khác được ấn định, cộng đoàn tổ chức việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tín hữu tham dự. Tại các Nhà Thờ DCCT trước các Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin anh em để sẵn kinh Tuần Cửu Nhật và Kinh Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mọi người sử dụng chung.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ chan hòa ơn phúc cho tất cả những ai có lòng yêu mến và tôn kính Mẹ trong Năm Thánh hồng ân này.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R

Giám Tỉnh