Hội nghị truyền giáo tỉnh Liguori Ấn Độ, chuẩn bị năm thánh kỉ niệm 150 linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

VRNs (30.11.2014) -Sài Gòn- DCCT tỉnh Liguori (Ấn Độ) đã tổ chức hội nghị truyền giáo hôm 12/11 vừa qua để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm lớn mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với mục tiêu lập kế hoạch với những phương thức thực hành cần thiết để có thể có được nhiều hoạt động mục vụ thành công hơn. Hội nghị thực sự đã có giá trị khi nhiều cộng đoàn khác cũng đến tham dự.

SONY DSC

Linh mục Jaiju Kooran, Giám quản Văn phòng Mục Vụ đã chào đón mọi người và hướng dẫn cầu nguyện để bắt đầu hội nghị. Cha Giám tỉnh Joy Poonoly trong lời phát biểu khai mạc đã nhấn manh đến sự cần thiết của việc ngồi lại với nhau và lập dự án thực hiện để hướng tới năm thánh kỉ niệm năm 2016.

Cha Giám tỉnh cũng kêu gọi mọi sự cộng tác và chia sẻ của những tham dự viên trong việc chuẩn bị đối với sự kiện kỉ niệm lớn này và phổ biến lòng sủng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của nhà dòng.

Linh mục Baby Verananickal, Liên hệ viên của những vấn đề liên quan đến năm thánh Kỉ niệm, đã tóm tắt cho hội nghị về dự án của Hội đồng Chung và hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương trong việc kỉ niệm năm thánh và những cách thức có thể phù hợp với tỉnh Liguori.

Hội nghị Truyền giáo tập trung vào những vấn đề chính có liên quan đến công việc mục vụ, khoảng 150 việc truyền giáo đặc biệt đã được thuyết trình để đánh dấu dịp lễ này và các hoạt động tĩnh tâm cho các linh mục và các tu sĩ, cùng các mục vụ giới trẻ cũng được đưa ra để giúp truyền bá lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Các cuộc thảo luận hăng say và tích cực của các tham dự viên cũng đã đưa ra được một số những đề nghị sáng tạo.

Cuối cùng, cuộc hội thảo về truyền giáo này cũng có đưa ra một số đánh giá các hoạt động tông đồ đặc biệt của tỉnh Ligouri cho giới trẻ. Điều thú vị là tỉnh đã thu hút được nhiều ông bố trẻ tham gia vào các mục vụ giới trẻ của dòng. Các hội viên tham dự cũng chia sẻ nhiều mối quan tâm lo lắng của họ về những vụ vụ giới trẻ và đưa ra những đề xuất ý nghĩa để các mục vụ giới trẻ trở nên sôi động hơn.

Pv. VRNs