MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Vinh Quang Đức Maria: Nữ Vương nhân ái

Chương I SALVE REGINA, MATER MISERICORDIE KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG, MẸ TÌNH THƯƠNG Tiết thứ nhất Maria, Trinh Vương Thương Xót Nữ Vương Nhân Ái Nhưng có lẽ chúng ta còn e ngại Mẹ Maria sẽ không đoái hoài độ trì cho một tội nhân nào đó, vì thấy tội …

Xem thêm