CHIA SẺ & HỌC HỎI

Thư Ađam gửi cho Evà

“Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (St 2,23) Em Evà yêu dấu, Anh cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc vì được có em trong cuộc đời. Đây là một ân huệ to lớn của Thượng Đế, Đấng đã tạo dựng nên anh và …

Xem thêm

Bạn Tôi

Gặp anh ở đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ năm 2009. Nay thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Còn nhớ lúc đó thấy anh trong tay cầm điếu thuốc, tôi đã buột miệng: “Anh hút thuốc nhiều không tốt đâu! Anh nhìn tôi bằng một cái nhìn trừu …

Xem thêm