Bảng tổng kết ý khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Online

12308446_950789334986859_5087539043985204550_n1

Thái Hà (28.11.2015) –  Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những anh chị em xin ơn Đức Mẹ qua cổng thông tin điện tử của Nhà Dòng  (TUẦN TỪ 20 – 27/11/2015).

16 – Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.

15 – Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.

11 – Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.

21 – Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.

14 – Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.

3 – Xin cho người thân đi xa được trở về.

16 – Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp trong cơn gian nan, khốn khó

11- Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.

10 – Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, biết chu toàn trách nhiệm.

13 -Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.

10 – Xin đi đường bình an.

21- Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.

11 – Xin trả được nợ.

3 – Xin lấy được nợ.

9 – Xin cho con cái biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi và thi cử đỗ đạt.

5 – Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

10 – Xin ơn chữa lành bệnh tật.

2 – Xin ơn chết lành.

11 – Xin cầu cho các linh hồn.

10 – Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.

0 – Xin được có con

1 – Xin cho việc sinh nở được bằng an

15 – Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

http://mhcgdcct.com/