Câu trả lời của UBND quận Hoàn Kiếm đối với quý soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội là lấp liềm sự thật

Thái Hà (10.05.2018) – Sáng nay, thứ Năm, 10.05, quý soeurs Dòng Thánh Phao lô Hà Nội vừa nhận được văn bản trả lời của UBND quận Hoàn Kiếm do ông Phạm Tuấn Long, phó Chủ tịch UBND quận ký ngày 09.05.2018.

Kết luận trong văn bản không có gì mới so với câu trả lời trước đây của các cơ quan này với nội dung, Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng trên mảnh đất tại số 5A-5B cho bà Trần Hương Ly là đúng thủ tục và hợp pháp; việc quý soeurs Dòng Thánh Phaolô yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng là ‘không có căn cứ để giải quyết’.

Những lời lẽ vẫn được lặp đi lặp lại khi có đơn khiếu nại của công dân của nhà cầm quyền, ở đây là của UBND quận Hoàn Kiếm lặp lại giọng điệu trong văn bản UBND Tp. Hà Nội thông báo kết quả đơn khiếu nại của quý soeurs Dòng Phaolô liên quan đến mảnh đất số 5A-5B Quang Trung hồi năm 2017.

Văn bản trả lời quý soeurs Dòng Thánh Phaolo Hà Nội năm 2017 của UBND Tp. Hà Nội cho rằng, “đơn khiếu nại đòi lại đất và đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho các hộ gia đình cá nhân” của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội là “không có cơ sở giải quyết”.

Lý do UBND Tp. Hà Nội đưa ra “ngày 24/11/1961 tại Biên bản hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý Nhà nước, bà Lê Thị Đông (Tu viện trưởng thay mặt Hội dòng thánh Phaolo) đã giao qua Nhà nước quản lý ngôi nhà số 5 Quang Trung”. Và trích dẫn Nghị quyết số 23/2003/QH11, do nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn An ký ban hành ngày 26-11-2003: ” Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991″.

Tuy nhiên, nhiều giấy tờ cho thấy không hề có cái gọi là “bàn giao nhà” của soeur Lê Thị Đông. Một trong những giấy tờ chứng minh điều đó, là đến những năm 1982 đến 1994, chính quyền Hà Nội vẫn còn trả tiền thuê nhà cho quý soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội.

Từ Văn Khố của Dòng Thánh Phaolô tại Roma còn giữ bản gốc Sổ đi lĩnh tiền thuê nhà do Công Ty Nhà Hà Nội trả quý soeurs Dòng Thánh Phaolô. Cuốn sổ đứng tên hai soeurs Lê Thị Đông và Nguyễn Thị Đào năm 1982 và ngày lĩnh tiền cho thuê nhà đến tháng 02 năm 1994.

Như vậy, UBND Tp. Hà Nội lấy lý do, quý soeurs Dòng Thánh Phaolô đã bàn giao nhà cho Nhà nước quản lý vào năm 1961 là bịa đặt và không có cơ sở. Việc nhà nước thuê rồi chuyển qua cho nhau từ bộ này sang sở nọ cuối cùng là rơi vào tay tư nhân là hành vi lấy đất của tôn giáo cách phi pháp.

 

Đây là giấy tờ từ Văn Khố của Dòng Thánh Phaolô tại Roma còn giữ bản gốc Sổ đi lĩnh tiền thuê nhà do Công Ty Nhà Hà Nội trả quý soeurs Dòng Thánh Phaolô. Cuốn sổ đứng tên hai soeurs Lê Thị Đông và Nguyễn Thị Đào năm 1982 và ngày lĩnh tiền cho thuê nhà đến tháng 02 năm 1994.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.