Cưỡng chế đât: Người dân không nhận bồi thường vì không thỏa đáng

Sáng ngày 26.01.2018 công an thành phố Vinh, tỉnh nghệ an đã đưa lực lượng lớn công an cảnh sát cơ động đến để cưỡng chế 41.382,2 m2 đất canh tác của 54 hộ gia dân giáo họ Đồng Yên –  xứ Yên Đại. xóm 3 xã Nghi Phú TP Vinh – nghệ an.

Được biết Đã nhiều lần nhà cầm quyền TP Vinh đã lợi dụng một số cơ chế phía Công Giáo tại xứ Yên Đại TP Vinh để thuyết phục nhưng do mức giá bồi thường quá thấp nên các hộ dân đã không chấp nhận. Được biết người dân không đồng ý với khoản đên bù 170 triệu cho 500m vuông đất dự án phòng cháy chữa cháy của TP Vinh Tỉnh Nghệ an.

Hồi tháng 9/2016 thì UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đát để xây dưng trụ sở phòng cháy chữa cháy, đền bù quá rẻ so với các dự an công khác trên địa bán xạ nghi phú nên người dân quyết định không nhận bồi thường và giữ đất.

Vào tháng 10/2017 UBND thanh phố vinh lai ra quyết định cương chế số 6430 cương chế nhân dân và vào ngày 25 cho toi ngày 27 tháng 11/2017 UBND thanh phố cũng huy đông cả một lực lương công an từ tỉnh tới tận địa phương để vận đong cương ép nhân dân nhận tiền nhưng không thanh.

Ngày 24/01/2018 UBND thành phố mời nhân dân về tai trưởng sở UBND xã Nghi Phú để đối thoại tuy nhiên họ không làm và thúc hiện theo luật đất đai và luật dân sự nên người dân không thể đối thoại, sáng ngày 26.01 UBND thành phố đã huy động công an xã phường và cơ động tới để cưỡng chế.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.