Dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi

Thái Hà (19.10.2015) – Trước thánh lễ lúc 20 giờ, Chúa nhật 18.10 (thánh lễ dành cho anh chị em di dân), đội con hoa di dân đã dâng hoa kính Đức Mẹ nhân tháng Mân Côi.

Với các giáo xứ tại Miền Bắc, vào tháng Năm và tháng Mười, hai tháng Giáo hội mời gọi con cái mình nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt đều có dâng hoa, nhất là vào tháng Năm được gọi là Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.

Mỗi đội hoa đều có những điệu múa, sếp đội hình theo các bài hát và dâng lên Mẹ Maria những bó hoa tươi. Riêng tháng Mười, các đội hoa dâng chuỗi Mân Côi lên Mẹ Maria và diễn tả về biến cố Sứ Thần Gapriel truyền tin cho Mẹ.

12171481_508180546024367_354024366_o

Tràng Chuỗi Mân Côi

1

2

Diễn lại biến cố Đức Mẹ đón nhận biến cố truyền tin

3

Ngoài đội hoa, anh chị em xa quê tại Hà Nội còn có ban trống, kèn để phục vụ các ngày lễ

4