Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn rước kiệu Mẹ Mân Côi

Thái Hà (04.10.2015) – Chiều nay, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tu viện DCCT Sài Gòn đã tổ chức rước kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi nhân tháng Giáo Hội dành riêng để kính Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Một số hình ảnh về cuộc rước từ FB Đức Hiệp

12072810_1689811981254423_1504026833046340755_n

Cuộc rước xung quanh nhà tờ và tu viện DCCT Sài Gòn