Hành hương ngày 27 hàng tháng tại Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà

Thái Hà (27.01.2016) – Mặc dù trời giá lạnh dưới 10 độ, nhưng rất đông người đã đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà trong ngày hành hương 27 hàng tháng.

Các bà trong Hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tới rất sớm để dâng hoa kính Mẹ. Cùng nhau làm giờ hành hương để dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn và cầu xin cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng Hội con Đức Mẹ HCG tại Miền Bắc đã chủ tế thánh lễ và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phòng giảng lễ. Hơn 10 cha trong Tu viện cùng dâng thánh lễ. Ngoài ra có một cha DCCT từ Thái Lan và một cha thuộc Giáo phận Bùi Chu cùng dâng đồng tế kính Đức Mẹ.

Trong Năm Thánh kỷ niệm 150 năm bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Giáo hội qua Đức thánh Cha Pio IX trao cho Nhà Dòng, vào ngày 27 hàng tháng có hành hương Kính Đức Mẹ, ngoài các thứ Bảy hàng tuần, đây là ngày hành hương được duy trì suốt Năm Thánh, tới ngày 27 tháng 6 năm 2016.

1
Dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ

2

Trời buốt giá không ngăn nổi lòng yêu mến Đức mẹ nơi con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp

3
Rước linh ảnh Mẹ trước thánh lễ

4

Hôm nay là ngày 27 trong tháng cuối của năm Âm lịch

5

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ về lời mời gọi trong Năm Thánh Mẹ HCCG: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”

6

Truyền Thông Thái Hà