Lời cầu nguyện của trẻ thơ dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà (02.11.2015) – Trong những tháng vừa qua, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Giáo xứ Thái Hà đã tổ chức tìm hiểu và viết những lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lời cầu nguyện của các em thiếu nhi và các bạn trẻ huynh trưởng được dán xung quanh bức linh ảnh Đức Mẹ trong một tấm bảng lớn. Tâm bảng có những lời cầu nguyện đang được đặt trong khuôn viên nhà thờ.

Lời cầu nguyện của các em thiếu nhi đơn sơ như tâm hồn các em: “Mẹ ơi con xin đồ chơi” hay “con muốn được nổi”. Nhiều lời cầu nguyện dâng lêm Mẹ để cầu nguyện cho gia đình, cho “papa và mama”

11228028_190123947990561_6364145984122739384_n

12208325_190124451323844_4893423691007059425_n