Nước Việt xin ơn

Thái Hà (17.07.2017) – Một bạn đọc đã gửi tới chúng tôi bài thơ “Nước Việt xin ơn”. Bài thơ là lời cầu nguyện mọc mạc dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria trước hiện tình của Nước Việt. Gửi tới quý vị bạn đọc:

Nước Việt xin ơn

Đoàn con Nước Việt về đây

Xuống ơn xin Mẹ hàng ngày thương ban

Việt Nam đang lúc gian nan

Tham ô, nhũng nhiễu ngập tràn khắp nơi

Giặc Tàu có mặt nhiều nơi

Thế mà giao cả biển khơi cho Tàu

Tây Nguyên, Tàu chiếm còn đâu

Miền Trung trao giặc nỗi đau muôn đời

Formosa xả độc vào khơi

Cướp đi sự sống muôn đời cháu con

Tiền, quyền, bất chấp nước non

Đòi hỏi công lý ngập đòn công an

“Con dân” sao lại dã man?

Thủ đoạn đê tiện đang làm vì ai?

Lên án: “phản động, tay sai”

Còn mình dâng sạch đất đai cho Tàu

Nói ngược, nói dối từ lâu

Độc tài, độc đảng còn đâu nhân quyền

Lương tâm hết sạch vì tiền

Nồi da xáo thịt không điên cũng rồ

Ngàn năm xây dựng cơ đồ

Ngây ngô nên mắc mưu mô giặc Tàu

Lý, Trần xếp ở tốp đàu

Trăm năm cộng sản chuyển đầu thành đuôi

Xấu xa lại được dưỡng nuôi

Tham ô, hú hóa tốp đuôi lên đàu

Nạo thai xếp ở tốp đầu

Đạo đức xuống cấp, dẫn đầu Việt Nam

Ung thư cũng nhất Việt Nam

Nợ công cũng lại Việt Nam tốp đầu

Hết rồi nước Việt chìm sâu

Nhân tài tìm đến Châu Âu nương nhờ

Nhà văn, nhà báo thẫn thờ

Viết sai sự thật, nên thơ thẩn lòng

Viết thật thì phải lưu vong

Viết ở trong nước có vòng ‘kim cô’

Tự do đánh bong vẽ tô

Thiên An, Song Ngọc ‘kim cô’ trên đầu

Hận thù, chia rẽ khoét sâu

Giáo dân bị đánh bể đầu mẻ tai

Luật rừng đâu nể một ai

Bấp chấp già, trẻ ai ai cũng đòn

Thánh giá cũng bị nhừ đòn

Thiên An, Thánh giá không còn trên cao

Đồng Chiêm, Thánh giá ngày nào

Cộng sản đập nát làm sao mà còn

Mẹ ơi thương đến đoàn con

Con dân Nước Việt biết còn tin ai?

Sức riêng chẳng có ngày mai

Vô thần thống trị tương lai hết còn

Năm xưa Mẹ nhắc chúng con

Trăm năm lời Mẹ vẫn còn vọng vang

‘Lần Hạt sẽ được bình an’

Ăn năn sám hối Mẹ ban ơn lành

Siêng năng làm việc tốt lành

Nước Nga hoán cải chân thành Mẹ ban

Châu Sơn, Đức Tổng* xin ban

Vườn hoa, Đức Tổng cũng làm vừa xong

Giáo dân kỷ niệm nguyện mong

Xin cho Nức Việt thoát ‘vòng kim cô’

Độc lập, dân chủ, tự do

Ăn năn hoán cải xin cho mọi người.

Formosa, ngày 13.5.2017

Người Yêu Nước

* Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đang sống tại Đan Viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình. Tại Đan Viện, ngài đề xướng làm Vườn Hoa Fatima để dâng kính Đức Mẹ, nhân biết cố 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Hiện vườn hoa đã khánh thành ngày 13.05.2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.