Quyền tự do phản đối theo lương tâm

Theo giáo huấn xã hội Công giáo: “Các công dân, bằng lương tâm của mình, không bị buộc phải theo những chỉ thị của chính quyền dân sự nếu những mệnh lệnh ấy trái với luân thường đạo lý, trái với những quyền cơ bản của con người hay trái ngược với giáo huấn của Tin mừng.” Tại sao?

Xin chia sẻ Video này cho mọi người để cùng nhau sống theo sự hướng dẫn của một lương tâm ngay thẳng, nhờ đó, góp phần mình trong việc xây dựng công ích.