RFA: Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo

Mặc dù lùi việc xem xét thông qua một số Dự luật như Lập hội, Biểu tình và Sửa đổi Bổ sung Luật Hình sự sang kỳ họp thứ ba. Tuy nhiên thông tin ngày 18/11 của báo chí Việt Nam cho biết Quốc hội đồng thuận thông qua Dự luật Tín ngưỡng, tôn giáo với tỷ lệ tán thành hơn 84%.

Trước đây đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã chỉ trích một số điều khoản của Dự luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nêu lý do Dự luật mang nặng tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý Nhà nước.

Linh mục Phan Văn Lợi, một thành viên Hội đồng Liên Tôn từng có thông cáo bác bỏ Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo, sau khi được tin luật này đã được Quốc hội Việt Nam thông qua nhắc lại hai lý do phản đối luật Tín ngưỡng – Tôn giáo và nhận định của ông về tình hình sắp tới:

“Lý do thứ nhất ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.

Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ đàn áp gắt gao vì họ thấy rằng các tôn giáo ngày càng lên tiếng mạnh mẽ. Cụ thể nhất là giáo phận Vinh có những cuộc xuống đường, rồi những cuộc khiếu kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục. Cũng như các tôn giáo khác ở Việt Nam càng lúc càng thấy phải lên tiếng với nhà cầm quyền, phê phán những sai lầm của chế độ.”

Nguồn: .rfa.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.