Sẽ có thêm Giáo xứ dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý & hòa bình vào Chúa Nhật cuối mỗi tháng

GIÁO PHẬN VINH

GIÁO HẠT CẦU RẦM
GIÁO XỨ CẦU RẦM
THÔNG BÁO
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

Từ những năm của thập niên 90 thế kỷ 20, giáo xứ Cầu Rầm làm thủ tục để trở về sinh hoạt tôn giáo trên mảnh đất của mình, thế nhưng chính quyền cứ đưa hết lý do đến lý do khác để từ chối giải quyết.

Đặc biệt từ đầu năm 2017, vì muốn sự bình yên trong xã hội và cũng một lần muốn tin vào lời nói của các cấp chính quyền, giáo xứ đã làm nhiều đơn từ kiến nghị trong tinh thần đối thoại và cùng nhau gỡ các vướng mắc để giải quyết vấn đề trong tinh thần nội bộ. Tuy nhiên cho đến nay, xem ra chính quyền không muốn giải quyết, mà cứ để vấn đề kéo dài trôi theo thơi gian. Hơn nữa họ còn muốn đưa vấn đề của giáo xứ Cầu Rầm vào các vấn đề của các giáo xứ khác như : Đông Kiều, Song Ngọc, Kẻ Gai,….để làm thêm rắc rối vấn đề đất của giáo xứ Cầu Rầm.

Trước tình hình đó, vì luôn xác tín vào lời cầu nguyện, nên giáo xứ sẽ tiếp tục cầu nguyện hằng ngày trong giờ kinh lễ, đặt biệt là trong thánh lễ tạ ơn và các giờ chầu vào ngày thứ năm hàng tuần.

Rồi khi chính quyền đã đưa vấn đề đất của giáo xứ Cầu Rầm vào các sự việc của nhiều nơi khác và làm cho phức tạp, và ý thức trách nhiệm của mình trong xã hội. Nên từ tháng 4/2018, vào Chúa nhật cuối tháng, giáo xứ sẽ tổ chức một thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, với ý cầu nguyện không chỉ cho vấn đề bất công của giáo xứ được sớm giải quyết, mà còn cầu nguyện cho nạn nhân của Formosa, các tù nhân lương tâm, các dân oan trong các lãnh vực nhất là lãnh vực đất đai, các vấn đề bất công tham nhũng khác trong học đường, ý tế, vấn đề lãnh thổ chủ quyền biển đảo của đất nước,…

Trong các thánh lễ đó, giáo xứ sẽ mời một số cha về dâng lễ, nhất là sẽ mời các cha quan tâm sâu sắc vấn đề xã hội đất nước về giảng trong các thánh lễ đó, để giúp mọi người hiểu rõ được thực trạng đất nước và trách nhiệm của các tín hữu trong thực trạng đó.

Vì vậy, giáo xứ thông báo rộng rãi cho tất cả những ai thao thức muốn xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, bảo đảm công bằng, dân chủ, nhân quyền cho người dân, bảo đảm chủ quyền của đất nước dân tộc về thánh đường giáo xứ Cầu Rầm vào tối Chúa nhật cuối mỗi tháng (bắt đầu từ tháng 4/2018) để hiệp lời cầu nguyện với chúng tôi. Bởi chúng ta xác tin: Với con người thì không thể, những với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.

Nguồn: Truyền Thông Giáo Xứ Cầu Rầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.