Thái Hà: Ngày thứ nhất trong ba ngày tĩnh tâm giới trẻ

Thái Hà (09/03/2016) Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Hà Nội là người giảng tĩnh tâm 3 ngày trong Mùa Chay cho giới trẻ.

Ngày khai mạc 3 ngày tĩnh tâm hôm nay, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chủ tế thánh lễ đồng tế vào lúc 19 giờ 30.

Trước đó, lúc 19 giờ, các bạn trẻ đã ngắm 5 ngắm về mầu nhiệm thương khó của Chúa. Mỗi bạn ngắm theo cung giọng của địa phương mình. Sau mỗi ngắm đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, sau đó hát bài Con Đường Chúa Đã Đi.

Trong bài chia sẻ ngày thứ nhất hôm nay, cha Giuse Đỗ Đình Tư hướng dẫn các bạn trẻ bước theo Đức Giêsu trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đời sống cầu nguyện, Chúa sẽ cho mỗi người biết về mình và biết về Chúa hơn, để mình biết trở về cùng Người.

Sau thánh lễ, quý cha đã ngồi tòa giải tội cho các bạn trẻ.

1

Các bạn trẻ ngắm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Mỗi bạn ngắm khi lên từ cuối nhà thờ
tay cầm một cây nến, có hai bạn nam rước đi trước

2

Cha Giuse Đỗ Đình Tư giảng tĩnh tâm 3 ngày cho giới trẻ. Chủ đề chính của ba ngày: “Bước
theo Đức Kitô, Dung nhan lòng thương xót”

3

4

5

6

Các bạn trẻ ngồi ra ngoài nhà thờ. Có khoảng 1000 bạn trẻ tham gia buổi tĩnh tâm đầu tiên
trong ba ngày

7

8

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.