Thái hà: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 10

Thái Hà (28/10/2018) – vào lúc 20 giờ tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Thánh lễ do cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng, DCCT chủ tế cùng đồng tế với Ngài có quý Cha trong nhà dòng. Thánh lễ có rất đông anh chị em không cùng tôn giáo và những người dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Thánh lễ diễn ra với những ý chỉ cầu nguyện:

Cầu cho mọi mọi công dân, cách riêng các giáo dân, được Chúa “mở mắt” cho thấy sự thật về đất nước, về những nguy cơ và những cơ hội để cùng góp sức bảo vệ quê hương và các quyền của mình.

Cầu cho các nhân sĩ trí thức biết ý thức về trách nhiệm lịch sử của mình, mỗi người một cách, cộng tác để mưu cầu lợi ích chung cho đất nước và dân tộc, giúp mọi người nhận thức ra những sai lầm của lịch sử để chung tay xây dựng một Việt Nam mới, dân chủ, tự do.

Cầu cho các tù nhân lương tâm được an ủi và can đảm làm chứng trong chốn lao tù.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.