Thái Hà: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình Cuối Tháng 9

Thái Hà – (01.10.2018) lúc 20 giờ 00, ngày 30.09.2018 tại nhà thờ Thái Hà diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình.

Thánh Lễ do Lm. Giuse Ngô Văn Kha phó bề trên DCCT chủ tế cùng đồng tế với ngài có các Cha trong tu viên, giảng lễ do Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thánh lễ quy tụ đông đảo anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo các anh chị thường xuyên lui tới đền thánh và đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ đến tham dự.

 

Thánh lễ công lý và hòa bình cuối tháng 9 có các ý chỉ sau đây:
+ Cầu cho nhà cầm quyền biết lắng nghe tiếng nói của người dân, sẵn sàng “cải cách cơ cấu” để cùng người dân xây dựng một quốc gia dân chủ, giầu mạnh;
+ Cầu cho mọi công dân Việt Nam biết nhận thức cách đúng đắn về những hiểm họa của chủ nghĩa xa hội để cùng nhau bắt tay xây dựng một đất nước Việt Nam mới giầu đẹp

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.