Thánh lễ Mừng Sinh nhật thứ tư Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo Xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng

Thái Hà (17.10.2015) – Ngày 06/10/1015 cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh cố vấn tỉnh dòng, cha Đaminh Lâm Đức Hùng trưởng ban linh đạo tỉnh dòng, cha Giuse Tiến Lộc, cha Phaolô K’ Nhoang giám đốc đệ tử Sài Gòn cùng quý cha trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Phú Dòng dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo xứ Phú Dòng.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo Xứ Phú Dòng được Cha Phê rô Nguyễn Hữu Hạnh thành lập ngày 07/10/ 2011, đồng thời cũng là cha linh hướng của hội. Trong quá trình sinh hoạt và phát triển, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện nay có 1500 hội viên tham gia và trong năm thánh linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp số hội viên tham gia, dự kiến tăng 2000 người.

Kết thúc thánh lễ, một hội viên thay lời cảm ơn quý cha, đặc biệt cha linh hướng. Xin quý cha thêm lời cầu nguyện để hội Mẹ Hằng Cứu Giúp của giáo xứ ngày càng phát triển và lan rộng ra nhiều giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc.

1

Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng toa các tu sĩ DCCT chăm sóc tọa lạc tại Gia Kiệm, Đồng Nai

2

Hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm những người yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ HCG do các tu sĩ DCCT phổ biến

3

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, Chánh xứ và Bề trên Tu viện DCCT Phú Dòng

4

từ chuacuuthe.com