Tổng kết ý khấn Đức Mẹ online (27/11 – 04/12)

IMG_1668

Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Phú Trung – Sài Gòn trong tuần Đại phúc 2014

BẢNG TỔNG KẾT Ý KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP ONLINE

(TUẦN TỪ 27/11 – 04/12/2015)

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những anh chị em xin ơn Đức Mẹ qua cổng thông tin điện tử của Nhà Dòng

13- Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.

13- Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.

8- Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.

16- Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.

16- Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.

4- Xin cho người thân đi xa được trở về.

16- Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp trong cơn gian nan, khốn khó

13- Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.

11- Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, biết chu toàn trách nhiệm.

10- Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.

7- Xin đi đường bình an.

16- Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.

10- Xin trả được nợ.

4- Xin đòi được nợ.

13- Xin cho con cái biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi và thi cử đỗ đạt.

2- Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

16- Xin ơn chữa lành bệnh tật.

7- Xin ơn chết lành.

15- Xin cầu cho các linh hồn.

10- Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.

1- Xin được có con

0 – Xin cho việc sinh nở được bằng an

12- Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

http://mhcgdcct.com/