Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần của Thánh Anphongsô: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần là tuần cửu nhật quan trọng nhất trong tất cả các tuần cửu nhật. Đó là tuần cửu nhật đầu tiên được các Tông đồ và Mẹ Ma-ri-a thiết lập ở lầu trên và được ghi dấu bằng nhiều phép lạ và lời chúc. Ân huệ trọng đại mà Chúa chúng ta hứa ban cho chúng ta trước cuộc Khổ Nạn, như Ngài nói với các môn đệ: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7b).

Bằng niềm tin thánh thiện, chúng ta biết Chúa Thánh Thần là tình yêu của Cha và Con trao cho nhau. Do đó, ơn huệ tình yêu là ơn huệ cao cả nhất mà Thiên Chúa đổ xuống linh hồn chúng ta qua Thánh Thần, như thánh Phao-lô nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”(Rm 5,5).

Tuần cửu nhật này rất thích hợp để khởi sinh giá trị vô giá của tình yêu Thiên Chúa để giúp ta ao ước tình yêu của Người. Trong việc tôn kính tuần cửu nhật, cầu nguyện chiếm một vị trí ưu tiên giúp chúng ta đón nhận ân huệ tình yêu Thiên Chúa mà Người đã hứa ban cho những ai khiêm tốn xin Người “Phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại thông ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”.

NGÀY THỨ NHẬT

NGUYỆN GẪM: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ NGỌN LỬA THIÊU

Có luật của Thiên Chúa trong Cựu Ước dạy rằng lửa phải luôn cháy sáng trên bàn thờ của Thiên Chúa: “Trên bàn thờ lửa phải luôn cháy sáng.” Thánh Ghê-gô-ri-ô nói: “Bàn thờ của Thiên Chúa là tâm hồn của chúng ta; ở đó Ngài ước ao cho ngọn lửa tình yêu liên tục cháy sáng.” Với lý do này thì Cha hằng hữu, không bằng lòng với việc chỉ ban Đức Giê-su Ki-tô để cứu độ chúng ta qua cái chết, nhưng còn ban Thánh Thần để ở trong tâm hồn chúng ta và giữ con tim chúng ta luôn cháy ngọn lửa yêu mến. Đức Giê-su nói trong Tin Mừng rằng Người xuống trần gian đốt lên ngọn lửa yêu mến trong chúng ta và ước ao mãnh liệt cho lửa ấy thiêu đốt tâm hồn chúng ta: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).

Thực ra, Chúa Giê-su quên sự lăng nhục và xúc phạm mà con người gây ra cho Người. Không bao lâu sau khi về trời, Người đã gửi Thánh Thần xuống. Đấng Cứu Độ yêu thương của linh hồn đang ngày đêm yêu thương chúng ta ở trong vinh quang trên trời cũng như trong đau khổ và bệnh tật.

Chúa Thánh Thần xuất hiện ở lầu trên dưới hình lưỡi lửa để chuyển đến tâm trí chúng ta ngọn lửa tình yêu bừng cháy. “Và họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một” (Cv 2,3). Cùng một hiệu quả như trên, Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện: “Oâi lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần xuống đốt lên trong chúng con ngọn lửa mà Đức Ki-tô đến ném vào mặt đất và ước ao mãnh liệt cho lửa ấy cháy bừng lên.”

Đây là ngọn lửa thiêng thúc đẩy các thánh ước ao làm những việc trọng đại cho Thiên Chúa, yêu mến kẻ thù, ước ao sự khinh chê, loại ra ngoài tất cả của cải trần gian và vui thích chịu đau khổ, tra tấn và cái chết. Tình yêu không bao giờ thụ động và không bao giờ nói “đủ”. Anh em càng yêu mến Chúa thì anh em càng làm đẹp lòng Người, và anh em càng làm đẹp lòng Người thì anh em càng được Người yêu thương. Tâm nguyện là chất liệu để thắp lên ngọn lửa thiêng “Trong nguyện gẫm của tôi ngọn lửa sẽ bừng cháy.” Rồi nếu chúng ta ước ao yêu mến Thiên Chúa nhiều thì chúng ta càng lo lắng cầu nguyện để lửa mến yêu Thiên Chúa luôn cháy sáng.

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con đã không làm được gì, mà Chúa đã làm cho con quá nhiều. Sự nguội lạnh của con khiến con xa Ngài. Nhưng, Ôi lạy Chúa Thánh Thần, xin sưởi ấm những gì băng giá trong con. Xin lôi kéo con ra khỏi sự nguội lạnh và giúp con đốt lên ngọn lửa ước ao làm đẹp lòng Chúa. Từ bây giờ con mong ước loại bỏ những gì làm vui thỏa lòng con. Thà con chết còn hơn là làm mất lòng Chúa. Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình lưỡi lửa để thánh hiến môi miệng con không còn xúc phạm đến Ngài nữa. Ngài đã ban cho con miệng lưỡi để con ngợi khen Ngài, nhưng con đã dùng nó để làm đau lòng Ngài và khiến người khác xúc phạm đến Ngài. Con đau buồn vì tội lỗi của con. Vì tình yêu của Đức Ki-tô, Đấng đã dùng môi miệng để tôn dương Ngài khi còn lữ hành trần gian, xin cho con cũng tán dương Ngài qua việc ngợi khen Ngài, thường xuyên cầu xin Ngài trợ giúp, cũng như thường xuyên nói về sự tốt lành và tình yêu vô biên của Ngài.

Ôi! Lạy Thiên Chúa mến yêu. Con yêu mến Ngài. Ôi! Đấng tốt lành, con yêu mến Ngài.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Hiền Thê đáng yêu nhất của Chúa Thánh Thần, xin giúp con có được ngọn lửa thiêng này.

 

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.