Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 7): Vì yêu, Thiên Chúa đến ở trong linh hồn chúng ta

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

 

Suy niệm

Thần Khí Thiên Chúa được gọi là “Vị Khách dễ thương của linh hồn.” Chúa Giê-su hứa ban vị khách này cho những ai yêu mến Ngài khi khẳng định: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Gioan 14:15-17).

Thần Khí Thiên Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ, trừ phi linh đó xua đuổi Thần Khí. Thiên Chúa đến ở trong tâm hồn những kẻ yêu mến Ngài. Nhưng Ngài cũng tuyên bố rằng Ngài sẽ chẳng hài lòng nếu chúng ta yêu mến một cách hời hợt. Thánh Augustinô cho chúng ta biết là những nhà lãnh đạo Rô-ma thời xưa không liệt Đức Giê-su Ki-tô vào số các thần linh của họ vì họ cho rằng Đức Giê-su là một vị thiên chúa kiêu căng. Vị thiên chúa này chỉ muốn người ta yêu mến một mình ngài mà không phải vị thần nào khác.

Quả đúng như vậy! Đức Giê-su không chấp nhận có thần nào khác trong trái tim của những kẻ yêu mến Ngài. Giả như Ngài thấy mình không phải là đối tượng duy nhất được yêu mến, Ngài sẽ nổi ghen. Thánh Gia-cô-bê cho ta thấy phản ứng của Chúa Giê-su khi Ngài thấy con tim của kẻ yêu người có hình bóng của thần ngoại: “Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa: Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên” (Gia-cô-bê 4:5). Thánh Giê-rô-ni-mô nói rằng: “Zelotypus est Jesus”, nghĩa là Chúa Giê-su rất hay ghen tương.

Đức Giê-su được ví như Đấng lang quân thượng giới, Ngài tán dương những linh hồn xa lánh thế gia và sống trong cô tịch (Diễm ca 1:15). Ngài ví những linh hồn yêu mến Ngài giống như “khu vườn đóng kín” (Diễm ca 4:12), đóng kín những ái tình của thế gian. Chúa Giê-su có đáng được hưởng trọn vẹn tình yêu của chúng ta hay không? Thánh Gio-an Kim-Khẩu nhắc chúng rằng: “Ngài đã ban tặng trọn vẹn mọi sự cho bạn, Ngài cũng chẳng giữ lại chi cho riêng mình.” Thật vậy, Chúa Giê-su đã trao ban Mình và Máu thánh của Ngài, Ngài chẳng còn gì để cho đi nữa.

Cầu nguyện

Ôi Thiên Chúa của con, con biết rằng Chúa muốn con thuộc trọn về Ngài. Nhiều lần con xua đuổi Chúa ra khỏi linh hồn con, nhưng Ngài chẳng chùn bước, lại liên tục trở lại mà hiệp nhất với con. Xin hãy làm chủ mọi sự trong con, vì này đây con dâng trọn thân mình cho Chúa. Xin đón nhận con, lạy Chúa Giê-su, và đừng để con sống thiếu tình yêu của Ngài.

Ngài tìm kiếm con và con chẳng tìm kiếm điều chi ngoại trừ Ngài. Ngài yêu mến con và con yêu mến Ngài. Và vì tình Ngài yêu con, xin giữ chặt con, để con chẳng bỏ rơi Ngài thêm một lần nào nữa. Ôi Ma-ri-a, Mẹ là Nữ vương thiên đàng, con tin tưởng nơi Mẹ. Amen!

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.