Video: Lm. Phêrô Trần Đình Lai – Cuộc biểu tình phản đối Formosa trên 10.000 người

Thái Hà (11.10.2016) – Trong chuyến thăm Đông Yên vào ngày 11/10/2016, Lm. Phêrô Trần Đình Lai đã trò chuyện với Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT về cuộc biểu tình của hơn 10.000 bà con Kỳ Anh trước cổng Formosa vào ngày 02/10/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.