Video: Ơn khỏi bệnh câm sau khi khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà (12.03.2016) – Ông Laurensô Nguyễn Văn Chánh, thuộc Giáo xứ Thuần Hậu, Giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình) đã nói lại được sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà thờ Thái Hà vào năm 2008.

Xin cùng lắng nghe câu chuyện của ông.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.