Tin Tức

Tham nhũng chính sách

Là một loại tham nhũng đặc biệt! Thay vì chỉ thụt két công quỹ như tham nhũng thì việc tạo ra các hành lang pháp lý bất hợp lý để trục lợi từ đó với mức độ lâu dài, nguy hại cao hơn. Lấy một ví dụ về việc tiêu …

Xem thêm

Đuổi cùng giết tận?

Chúng tôi buộc phải đặt câu hỏi rằng phải chăng nhà nước này muốn đuổi cùng diệt tận gia đình chúng tôi? Vụ tấn công vào Vườn rau Lộc Hưng và phá huỷ toàn bộ 503 căn nhà, trong đó có ngôi nhà của chúng tôi khi chỉ còn hơn …

Xem thêm