Tin Tức

Đuổi cùng giết tận?

Chúng tôi buộc phải đặt câu hỏi rằng phải chăng nhà nước này muốn đuổi cùng diệt tận gia đình chúng tôi? Vụ tấn công vào Vườn rau Lộc Hưng và phá huỷ toàn bộ 503 căn nhà, trong đó có ngôi nhà của chúng tôi khi chỉ còn hơn …

Xem thêm