Tin Tức

Thành tích và tội phạm

Lại thêm một nạn nhân của nền giáo dục mục ruỗng và thối nát này. Tôi thực sự không biết cần thêm bao nhiêu tấn bi kịch nữa để ngành giáo dục chịu làm giáo dục. H.Y là nữ sinh lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh …

Xem thêm